Fodervärd
Vad innebär det?

Jag ser långsiktigt på mitt avelsarbete och strävar efter att få fram så rastypiska och friska linjer som möjligt. När det föds riktigt lovande kattungar så vill jag gärna ha en chans att använda några av dessa för min fortsatta avel, om de passerar alla hälsotester u.a.

Jag har tyvärr ingen möjlighet att ha obegränsat med kissar hemma hos mig (det är inget jag heller vill). Detta pga av flera anledningar. Dels pga att jag vill att varje katt ska kunna få den uppmärksamhet, gos och kärlek som den förtjänar. Men även för att katter inte är direkt anpassade för att leva i större grupper. Konsekvenser av stora kattgrupper blir ökat smittryck, ökad stress, ökad risk för osämja mm. Detta är något jag vill undvika, och det är där som en fodervärd kommer in i bilden.

Vad innebär det att vara fodervärd?
En foderkatt är inte en gratiskatt, det innebär minst sagt en hel del jobb. Att vara fodervärd åt en katt från oss innebär att katten bor hos fodervärden, men jag äger katten under en bestämd tidsperiod. Efter x antal kullar, eller senast när tidsperioden går ut, övergår katten utan kostnad i fodervärdens ägo (kastrerad).

Det är mycket viktigt att skriva ett detaljerat fodervärdsavtal, och noga gå igenom vad det innebär att ha hand om en katt på foder. Det är viktigt att i förhand vara helt överens om hur kniviga situationer som kan uppstå ska lösas, samt ha detta nerskrivet på papper. Detta är en grundläggande trygghet för både mig och för fodervärden.

Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser, men även rättigheter, som finns reglerade i det fodervärdsavtal som skrivs. Nedan tar jag upp några av dessa punkter.

  • Så länge fodervärden håller sig till vad vi kommit överens om i fodervärdsavtalet (exempelvis att inte låta katten träffa andra fertila katter etc) har jag inte rätt att ta tillbaka katten innan tiden har löpt ut, dvs fodervärden behöver inte vara rädd för att "förlora" sin katt.

  • Så länge som jag är ägare till katten står jag för kattens alla försäkringar och samtliga kostnader som uppstår på grund av avel och utställning.

  • Fodervärden betalar "vardagskostnader" som t.ex mat, sand, leksaker samt veterinärkostnader upp till självrisken, om inte besöket har med avel och utställning att göra.

Jag testar mina avelskatter för att se till att de är fria från sjukdomar. För att testerna ska vara aktuella, får katterna inte träffa otestade katter.

Fodervärd åt hona eller hane?

HONA
En hona får normalt sin kull hos fodervärden. En kattkull innebär mycket jobb, och det är en förutsättning att den som är intresserad av att vara fodervärd är engagerad och tycker det är roligt med en kattkull. Kattungarna är mitt ansvar.

Fodervärden får alltså räkna med att jag kommer och hälsar på regelbundet under kattungarnas uppväxt. Fodervärden måste dock vara beredd på att passa/ev ta semester de dagar då födseln är planerad.

  • Halvfodervärd: 1-2 kullar + halva köpeskillingen
    Med minst en kattunge per kull som uppnår 12 veckors ålder.

HANE

En hane på foder ska vara ensam om att vara fertil katt i hemmet. Kastrerade katter går bra som sällskap. En hane på foder kan genomföra sina parningar hos fodervärden (dvs honkatterna hälsar på hos fodervärden) eller hos mig. En del hankatter blir fertila tidigt och detta kan ibland leda till problem men behöver inte bli det. En fertil hankatt kan (men långtifrån alltid) skrika, jama och vara rastlös. I värsta fall kan han också börja strila/markera. Detta är naturligtvis jobbigt både för ägare/fodervärd och för katten. För en sådan katt är det viktigt att se till att tiden som fertil avelskatt blir så kort som möjligt och då bör man avvika från avtalet så att katten får bli kastrerad så fort som möjligt. När hanen har genomfört sina parningar som vi har avtalat om, så görs ägarbyte till fodervärden, katten är då kastrerad och får njuta av livet som sällskapskatt.


  • Halvfodervärd: 2-3 kull + halva köpeskillingen
    Med minst en kattunge per kull som uppnår 12 veckors ålder.

Går det att ångra sig?
Ja, det kan du, men precis som när du köper en egen katt är det ett stort ansvar att ta hand om ett liv. Katten bryr sig inte
ett dugg om att jag står som ägare - den kommer att se dig som sin matte eller husse. Ta inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller ännu mer innan du accepterar att bli fodervärd. Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem.

Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdsskapet måste omprövas, kanske har din livssituation förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse. Katten tillfaller fodervärden då avtalet har uppfyllts.


Vem passar att vara fodervärd?
• Du som känner dig nyfiken på utställningar och kanske har uppfödarplaner. Att vara fodervärd gör att du får chans att prova på detta. De katter som sätts ut på foder är av bra kvalitet och utställningar kan faktiskt bli roligt. Du får också möjlighet att testa vad kattuppfödning innebär, på gott och ont, med stöd av uppfödaren. 

• Du som har ett särskilt intresse för rasen - detta kan vara ett sätt att lära känna och sätta sig in i rasen bättre. Kanske funderar du på eventuell framtida egen uppfödning och vill skaffa egen erfarenhet och kunskap om rasen?
• Kanske du som älskar katter, men inte har något intresse för utställningar eller framtida avelsarbete, men gärna skulle uppleva se en kull födas och växa upp. På detta vis får du möjlighet till detta samtidigt som allt som rör aveln sköts av en kunnig uppfödare som också finns till hands och är ansvarig hela vägen.
• Det kan förstås finnas andra skäl till att bli fodervärd - Kanske har du köpt en katt i en tidigare kull och vi redan känner varandra och detta känns som rätt steg att ta?


Vem vill jag ha som fodervärd?
• Du som är ärlig, klok, älskar katter, är prestigelös och alltid kommer sätta kattens bästa främst
• Dig som personkemin stämmer med
• Du som har tid och lust att sätta av den tid som behövs för att föda upp och ta hand om en kull - hona
• Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt - hane

•Du som har ett extra utrymme att ta emot honkattbesök.
•Du som har utrymme och kunskap om hankatt börjar strila.
• Du som inte har några andra fertila katter hemma
• Du som kan garantera att katterna endast vistas inomhus / i innätad rastgård eller balkong